Kapitel 6

Hvornår skal jeg bruge dette kapitel

Fagtermer og begreber

Modeller og hvordan bruger jeg dem


Købsadfærd (Opførsel)
S-O-R (Stimuli Organisme Respons)

 • Stimuli: Bliver påvirket fra virk. ex) et produkt, annonce, pris etc.
Virksomhedens stimuli:
De 4 p’er
Andre Stimuli:
PEST (Political, Economical, Socioculture & Technologi)

 • Organisme (forbruger): forbrugeren finder interessant eller ikke.
Forbrugerens Blackbox (Alle de informationer vi får i hovedet når vi skal ud og købe)
Behov
Købemotiv
Rådighedsbeløb
Livscyklus
Forbrugsvaner (Hvad man køber)
Købevane (Hvor køber man, og hvor tit køber)
Referencegrupper
Beslutningsproces
Købstyper
Koøbsadfærdstyper

 • Respons: Forbrugers reaktion overveje købet, forkast tilbuddet etc.
(Vider undersøgelse)
Køb
Køb ikke

Bruger det til at forstå forbrugeren.
Være sikker på at have taget højde for alle ting så man stimulere kunden, og får kunden helt frem til køb.
Skal laves under markedsføring.


Hvilken anden teori er fornuftig at linke sammen med dette kapitel?

Guldkorn fra andre steder end bogen (nettet, gennemgang i timerne, opgaveløsning, almen viden etc.)

Nyttige webadresser

Andet


En analyse af konsumentmarkedets købsadfærd giver svar på trusler og muligheder fra SWOT.

Konsumentmarkedet (b2c)
Producentmarkedet (b2b)

”Youre most unhappy customers are your greatest source of learning.” – Bill GatesKøbsadfærdsanalyse


Skærmbillede_2011-09-25_kl._14.13.23.png
Der står: de 4 baggrundsforhol à Købsadfærd à Deltager i en beslutninger, købsadfærdstyper, beslutningsproces à Køb/køb ikke

4 baggrundsforhold hos forbrugeren
 • Kulturelle forhold
 • Sociale forhold
 • Personlige forhold
 • Psykologiske forhold


Kulturelle forhold
Kultur:
Livsmønster, værdier, normer(uskrevet regl,opføre sig i samfundet), traditioner etc.

Subkultur:
En gruppe mennesker der har sine egne kendetegn i befolkningen.

Sociale klasser:
Opdeling i befolkningen. Typisk indenfor: indtægt, erhverv, uddannelse, anseelse og indflydelse.


Sociale forhold
Referencegrupper:
Påvirkning fra familie og venner.
Gruppe forbrugeren identificere sig med, eller tager afstand fra. Også negativt, forbrugere tager afstand fra det den negative referencegruppe bruger af mærker.

Opinionsleder:
En person der har stof indflydelse på andres meninger.
To typer; Horisontal- og vertikal opinionsleder

Horisontal opinionsleder har indflydelse på mennesker i gruppen han tilhøre.
4 områder han skal herske:
 • Stor viden om produktet
 • Blandt de første til køb af produktet.
 • Social aktiv
 • Stor tillid til gruppen.

Vertikal opinionsleder
Vertikal er når en person kan påvirke mennesker fra andre grupper. Kan typisk ske gennem kendte i massemedierne.


Personlige forhold
 • Demografi
  • o Alder
  • o placering i livscyklus (6 faser)
  • o Beskæftigelse
  • o Uddannelse
  • o Indkomst
   • § Mests betydning for luksusvarer, ikke dagligvarer.Psykologiske forhold
Behov:
Skærmbillede_2011-09-25_kl._14.14.53.png
Maslows behovspyramide
Eksempler på behov
Eksempler på vare der dækker det pågældene behov
Selvrealisering
Skabe, udvikle, føle ansvar
Sprogkursus, Bjergbestigning, musikinstrument
Egobehov
Hæbde sig, status, ros, selvtillid
B&O tv, Armani jakke, Vuitton taske, Apple ipod, neddagbog (blog), PDA
Sociale behov
Accept, Gruppetilhør, Kontakt, Kærlighed
De ”rigtige” tøjmærker, medlemskab af sportsklubben, Grupperese, mobil, sms, microsoft, messenger
Tryghed
Ønsker det kendte, undgår det ukendte, tryghed i gruppen
Ulykkesforsikring, vækkeur, indbrudsalarm, sociealedemokraterne
Fysisk behov
Mad, væske, tøj, søvn, hvile
Kød, vand, jakke, seng, stol